Лобирањето и придобивањето за остварување на некоја цел не се својствени само за човекот. Резултатите од повеќе годишните научни истражувања упатуваат на тоа дека овој метод го користат и пчелите при роењето. истакнатите пчеларски стручњаци P. Kirk Visscher, Thomas Seeley и Kevin Passino во “Group Decision Making in Honey Bee Swarms”, во јулскиот број на пчеларското списание “Stratford-Upon-Avon & District pčelarske asocijacije” наведуваат дека во текот на роењето медоносната пчела за новото живеалиште одлучува по пат на “кворум”. Големите друштва се множат со роење при што старата матица ја напушта заедницата при тоа со себе водејќи го својот ,,мираз,, во вид на пчели работнички за да на одредено место формира нова пчелна заедница. После изројувањето, работничките формираат рој кој најчесто се спушта “фаќа” на некоја гранка која му овозможува да виси. Вака фатениот рој на тоа место ќе остане се додека на најде соодветно ново живеалиште. Процесот “осет на кворум” кај пчелите во секој поглед е ист како и кај мравките Temnothorax. Имено мал број на пчели работнички во вид на извидница го напуштаат ројот во потрага по соодветно ново живеалиште.

Откако ќе го пронајдат сите одделно го проценуваат квалитетот на новото живеалиште. После тоа пчелите извиднички се враќаат во ројот и почнуваат секоја посебно да придобива пчели за новото живеалиште, при тоа користејќи го пчелниот танц со треперење и вртење. Но наместо информацијата да ја пренесуваат временски, работничките квалитетот на пронајденото живеалиште го изразуваат преку бројни повторувања на танцот. Извидничките кои пронашле полошо живеалиште престануваат да играат порано и стануваат придобиени од пчелите што пронашле подобра локација.
Пчелите извиднички со својот танц точно знаат колку останати извиднички имаат придобиено, обично тоа е помеѓу 10 и 20 пчели, и кога ќе успеат да ги убедат, се враќаат во ројот и започнуваат со нови регрутирања испуштајќи соодветен вибрацион звук. Овие вибрациони сигнали го покренуваат ројот и тој ќе одлети точно на пронајденото место каде што ќе се насели и ке продолжи да работи.

0
    0
    Кошничка
    Вашата кошничка е празнаВрати се