Активности во месец октомври

Активности во месец октомври

Во овој месец пчелната паша е речиси целосно престаната, па поради тоа и матиците видно престануваат со полагање на јајца. Намалувањето на пчели или умирање на старите и истоштени е нормална појава во овој период од годината, бидејки сега се припрема пчелното семејство да зазими со млади и здрави пчели.

Многу битен фактор за зазимување на пчелите е и квалитетот и количината на храна, па затоа пчеларот мора да знае со колку храна располага пчелното семејство. Дотолки има слабо семејство или обезматичено најдобро е да се изврши спојување на истото со некое јако семејство.

Пчеларот ако нема извршено доволно третирања против вароата, во овој месец може да направи дополнителни третирања, а бидејки леглото е намалено па така и ефектот од третирањето може да биде поголемо.

Пчеларот мора да внимава најмногу при работата во пчеларникот да не предизвика грабеж, поради  немањето на храна во природата и немоќта да се одбранат слабите друштва се лесно подложни на грабежи а за таа цел може да ги намали влезовите во зависност од јачината на семејството и неговата способност да се одбрани при напад на пчели тугинки. Дотолку некоја од кошниците е стара, распукана и непогодна за зазимување на пчелите пчеларот  треба да ја замени со здрава дезинфецирана, ова се работи на сабајле или пред стемнување заради ризикот од грабежи.

Сета опрема која нема да биде во финкција треба да се складира во магацин и добро да се заштити од молци, глувци и други штетници.

Во овој месец можат да се посадат и медoносни растенија околу пчеларникот.

0
    0
    Кошничка
    Вашата кошничка е празнаВрати се