Пчеларско катче

MacBee го најавува настанот „Пчеларски ден – знаење и дружење“

MacBee го најавува настанот „Пчеларски ден – знаење и дружење“

Македонското здружение за заштита на автохтоната македонска медоносна пчела (Apis mellifera macedonica) го најавува настанот „Пчеларски ден – знаење и дружење 2020“. Настанот, кој MacBee веќе традиционално го организира неколку години наназад и овојпат ќе биде од...

Пример за успешен пчеларски бизнис – Пчеларник „Додевски“ (ВИДЕО)

Пример за успешен пчеларски бизнис – Пчеларник „Додевски“ (ВИДЕО)

Пчеларството сè повеќе се сфаќа како сериозна дејност и можност за успешен семеен бизнис. Потенцијалот и перспективите кои ги нуди државава за развој на оваа гранка се големи. Токму затоа потребна е поголема искористеност на сите ресурси, постојана едукација на...

АКТИВНОСТИ НА ПЧЕЛАРИТЕ ВО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

АКТИВНОСТИ НА ПЧЕЛАРИТЕ ВО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

Во периодот на месец  декември пчелите се наоѓаат во зимско клубе. Треба да им се обезбеди максимален мир да нема вознемирувања, освен дотолку тоа  е неопходно. Пчеларот иако нема големи обврски околу пчелите треба да има навика да ги набљудува пчеларниците. Пчелните...

На кој начин ројот одлучува каде ке се оди?

На кој начин ројот одлучува каде ке се оди?

Лобирањето и придобивањето за остварување на некоја цел не се својствени само за човекот. Резултатите од повеќе годишните научни истражувања упатуваат на тоа дека овој метод го користат и пчелите при роењето. истакнатите пчеларски стручњаци P. Kirk Visscher, Thomas...

Правилна вентилација – предуслов за успешно презимување

Правилна вентилација – предуслов за успешно презимување

Покрај неопходната здраствена заштита и правилна и навремена прихрана на пчелните семејства, за успешно презимување потребно е на истите да им се обезбеди правилна вентилација. Правилната вентилација е условена од повеќе фактори и постапки кои пчеларот ги спроведува...

Препорачани производи